Legazpi City, Bicol, Philippines

Legazpi City, Bicol, Philippines

"Emotions are not something can be resolved by time."
// H A P P Y B I R T H D A Y, M A T T Y //

// H A P P Y B I R T H D A Y, M A T T Y //